$left
$middle

Om Wisdome Malmö

Fasaden till domen som byggs.

Fasaden till domen som byggs. Foto: © Kenneth Lundahl Zöger / Malmö Museer

Just nu bygger vi ett visualiseringscenter på Malmö Museer! En upplevelsearena med domteater, digitala labb och lärmiljöer. Med visualiseringsteknik i framkant kommer centret att erbjuda upplevelser som tar oss lite längre bort, lite närmare inpå och lite djupare än var vi tidigare varit.

Visualiseringscentret kommer att bestå av en 360-graders domteater, en slags högteknologisk biograf med upplevelser som omger dig som besökare. Dessutom kommer det att finnas ett antal labb och lärmiljöer med visualiseringsteknik som till exempel VR och interaktiva digitala stationer.

Domen byggs där hörsalen varit belägen på Teknikens och Sjöfartens hus. I domen, med plats för 60 personer, ska filmer och interaktiva upplevelser visas. I labben kan du testa, experimentera och lära dig nya saker som väcker intresse för vetenskap, historia och framtid.

Tillsammans utgör de en lekfull plats för seriösa frågor som tar dig som besökare till platser du aldrig själv kunnat nå. De skapar förståelse för det som är för litet, för stort, för snabbt eller för långsamt för människan att uppfatta.

Samverkansprojektet Wisdome Innovation genomförs med stöd från:

Prenumerera på nyhetsbrev från Wisdome Malmö
sv