$left
$middle

Renhållning

Bild på soptunna med texten "9 av 10 slänger skräpet här. Tack".

Foto: Peter Kroon

Renhållning och skötsel av vår gemensamma mark handlar om att det ska vara rent och snyggt på gator, torg och parker. Att underhålla bänkar, lekplatser, räcken, plantera blommor och att ta bort tång på stränderna, ingår också i skötseln. Arbetet sker året om. Under sommarhalvåret förstärker vi städningen.

Genom att kartlägga var människor rör sig mest, och på vilket sätt, kan vi förebygga att en del av skräpet hamnar på marken. Våra 5000 papperskorgarna är på de platser där folk rör sig naturligt. Vi har även källsorteringskärl på flera olika platser i Malmö.

Är det farligt med skräp?

Både plast och glas kan skada djur och oss människor. Om vilda djur äter plast kan detta täppa till magen på dem leda till en smärtsam död. Filtret på en cigarettfimp är tillverkat av cellulosaacetat, en fintrådig plast, som tar flera år för naturen att bryta ner. Matrester är i sig inget hot, men de lockar till sig måsar, duvor och råttor. 

Där flest får glädje av det

Skräpet tas upp både för hand, med plockpinnar och maskinellt med sopmaskiner. Mest resurser lägger vi på de platser där flest människor rör sig. Anledningen till detta är dels för att det är här det samlas mest skräp, dels för att det är på dessa platser som flest människor har störst glädje av en ren och snygg miljö.

Lite skräp ger mer skräp

Förutom att skräp är farligt för naturen, så vet vi genom studier att skräp föder skräp. Om vi ser någon annan skräpa ner, eller om platsen redan är nedskräpad, ökar sannolikheten att vi själva skräpar ner. Därför är det extra viktigt att det är rent och fint där många människor vistas.

Ansvar för renhållning i Malmö

Malmö stad är ansvarig för renhållning och annan skötsel av den gemensamma marken i Malmö. Vi anlitar vår egen organisation tillsammans med privata entreprenörer för att utföra renhållning på nästan alla ytor. Gångbanor utanför fastigheterna ansvarar fastighetsägarna för.

Anmäl nedskräpning

Ibland kan det upplevas vara skräpning. Till exempel när städning på gatan och trottoaren inte sker samtidigt, eller när blåsten fördelar om skräp från olika ytor. Malmö stad får inte plocka skräp på fastighetsmark eller på de områden som fastighetsägarna ansvarar över. Det kan göra att det blir svårt att få en bra helhetsbild. Vi är tacksamma om ni felanmäler nedskräpning till fastighets- och gatukontorets kundtjänst här nedan.

Kommunikationsinsatser för en renare stad

Enligt en undersökning från 2019 tycker 91 % av Malmöborna att vi ska arbeta med renhållningskampanjer. Sommar utan skräp och Fimpar är plast är våra senaste kampanjer.