Snö och halka under vintersäsong

Det är fastighets- och gatukontoret som är beställare av vinterväghållning och våra utförande entreprenörer är Kommunteknik och Svevia.

Person cyklar vid ett övergångställe med mycket snö i bakgrunden

Foto: Åsa Svensson

Det kan vara upp till 250 personer inblandade i Malmös vinterväghållning. Då är alla i organisationen inräknade, alla från ledning till maskinförare och underentreprenörer.

Tillsammans halkbekämpars 946 kilometer väg- och 687 km cykelbana under ett vanligt dygn med halka.

Utkallningsorganisation

Fastighets- och gatukontoret har en beredskapsgrupp där 7 personer ingår som har till uppgift att övervaka väderleken och beställa halk- eller snöröjning i lämplig omfattning.

Beställningen lämnas till kommunteknik som fördelar det praktiska arbetet.

Kommuntekniks utkallningsorganisation

Driftledaren kallar ut enskilda maskinresurser i den omfattning som beskrivs i den beställning som fastighets-och gatukontoret lagt.

Planeringsorganisation

På fastighets-och gatukontoret och Kommunteknik finns resurser som samordnar och planerar verksamheten.

Det kan gälla allt från övergripande ekonomisk planering till att få fram stödjande kartmaterial för maskinförarna.

Hur arbetar Malmö stad med vinterärenden?

När du ringer till Malmö stad och ärendet gäller halk- eller snöbekämpning, försöker vi att svara på din fråga.

Är det ett akut ärende ringer vi direkt ut till entreprenören som får ta sig an ärendet. Är det inte lika akut kommer ditt ärende att registreras och samlas i en "vinterbank" för att sedan bedömas efter avslutad säsong.

Anmälaren får då ingen senare återkoppling på ärendet. Ärendet tas dock med i diskussioner om förbättringar och förändringar inför kommande säsong.

I ett ansträngt läge har de som är ansvariga för vinterväghållningen fullt upp med verksamheten och har inte möjlighet att svara i telefonen.

Vem samarbetar vi med?

Malmö stad tar hjälp från flera olika håll för att säkerställa att trafiken i vår stad flyter på även när det är snö och halka.

Kostnader

Det kostar mycket pengar att hålla våra vägar fria från snö och halka. Kostnaderna har varit betydligt högre de sista åren då vintrarna har varit snörika.

Vid ett normalt snöfall under en vintersäsong blir kostnaden cirka 800 000 kronor. Då faller det inte mer snö under tiden vi röjer.

Den minsta insatsen kostar 200 000 kronor och kallas ut när vi misstänker risk för att det ska frysa på. Detta arbete görs oftast under natten för att väg-, gång- och cykelbanor ska vara klara till morgontrafiken.

Det som kostar allra mest är om det snöar ihållande. Då måste vi köra hela tiden.

Ungefärliga kostnader för snöröjning (per vintersäsong):

År

Kostnad

2019-2020

23,5 miljoner kronor

2018-2019

23,5 miljoner kronor

2017-2018

37,5 miljoner kronor

2016-2017

27 miljoner kronor

2015-2016

25 miljoner kronor

2014-2015

26 miljoner kronor

2013-2014

20 miljoner kronor

2012-2013

39 miljoner kronor

2011-2012

18 miljoner kronor

2010-2011

60 miljoner kronor

Budget för 2020-2021 är 33 miljoner, samma som föregående säsong.

Fordonsresurser

Det behövs många fordon för att klara av att snö- och halkbekämpa staden.

I centrum använder vi traktor för att lättare komma fram. Trappor och andra svårtillgängliga ställen (som till exempel vid busshållplatserna på Gustav Adolfs torg) sköter vi i stort sett manuellt.

Totalt har vi:

 • 7 lastbilar
 • 32 traktorer
 • 6 pickup-bilar
 • 8 stycken fyrhjuliga motorcyklar
 • en grävmaskin
 • en sopsaltare

Fördelning av fordon:

 • 6 lastbilar och 9 traktorer tar körbanorna
 • 1 depålastbil som fyller på salt och lagerdepåer
 • 25 traktorer tar gång- och cykelbanorna
 • 7 fyrhjuliga motorcyklar hjälper även till på gångbanorna
 • 2 fyrhjuliga motorcyklar tar anslutningar och ytor runt offentliga toaletter som är öppna vintertid
 • 4 pickup-bilar med två förare som gör halk- och snöfritt på terminaler, vid trappor och hållplatser. En av dessa bilar gör vid MalmöExpressens hållplatser
 • 1 grävmaskin sopar MalmöExpressens hållplatser när det snöat.
 • 1 sopsaltare som tar torg och gågator
 • 1 hjullastare i saltladan

Vi har också en verkstad med två mekaniker som står redo att ta emot och reparera fordon.

Halkbekämpningsmedel

Fastighets- och gatukontoret använder nästan uteslutande salt för att bekämpa halkan.

När temperaturerna sjunker till under minus 8 grader verkar inte saltet längre.

Andra halkbekämpningsmedel

Saltförbrukning per säsong

År

Saltförbrukning (ton)

2019-2020

1600

2018-2019

1600

2017-2018

4600

2016-2017

2800

2015-2016

2400

2014-2015

1900

2013-2014

2500

2012-2013

6400

Singelförbrukning per säsong är mindre än en procent av saltförbrukningen.