$left
$middle

Snö och halka under vintersäsong

Det är fastighets- och gatukontoret som är beställare av vinterväghållning och vår utförande entreprenör är Kommunteknik.

Så prioriteras halkbekämpningen

Malmö stad halkbekämpar och snöröjer kommunala vägbanor, cykelbanor, torg och gångbanor vintertid. Här läser du hur vi prioriterar.

Det kan vara upp till 250 personer inblandade i Malmös vinterväghållning. Då är alla i organisationen inräknade, alla från ledning till maskinförare och underentreprenörer.

Tillsammans halkbekämpas 961 kilometer väg och 710 kilometer cykelbana under ett vanligt dygn med halka.

Utkallningsorganisation

Fastighets- och gatukontoret har en beredskapsgrupp där 7 personer ingår som har till uppgift att övervaka väderleken och beställa halk- eller snöröjning i lämplig omfattning.

Beställningen lämnas till kommunteknik som fördelar det praktiska arbetet.

Kommuntekniks utkallningsorganisation

Driftledaren kallar ut enskilda maskinresurser i den omfattning som beskrivs i den beställning som fastighets-och gatukontoret lagt.

Planeringsorganisation

På fastighets-och gatukontoret och Kommunteknik finns resurser som samordnar och planerar verksamheten.

Det kan gälla allt från övergripande ekonomisk planering till att få fram stödjande kartmaterial för maskinförarna.

Hur arbetar Malmö stad med vinterärenden?

Får Malmö stad in ett akut ärende ringer vi direkt ut till entreprenören som får ta sig an uppdraget. Är det inte lika akut kommer ditt ärende att registreras och samlas i en "vinterbank" för att sedan bedömas efter avslutad säsong.

Anmälaren får då ingen senare återkoppling på ärendet. Ärendet tas dock med i diskussioner om förbättringar och förändringar inför kommande säsong.

Vilka samarbetar vi med?

Malmö stad tar hjälp från flera olika håll för att säkerställa att trafiken i vår stad flyter på även när det är snö och halka.

Kostnader

Det kostar mycket pengar att hålla våra vägar fria från snö och halka.

Vid ett normalt snöfall under en vintersäsong blir kostnaden cirka 800000 kronor. Då faller det inte mer snö under tiden vi röjer.

Den minsta insatsen kostar ca 300000 kr och kallas ut när vi misstänker risk för att det ska frysa på. Detta arbete görs oftast under natten för att väg-, gång- och cykelbanor ska vara klara till morgontrafiken.

Det som kostar allra mest är om det snöar ihållande. Då måste vi köra hela tiden.

Fordonsresurser

Det behövs många fordon för att klara av att snö- och halkbekämpa staden.

I centrum använder vi traktor för att lättare komma fram. Trappor och andra svårtillgängliga ställen (som till exempel vid busshållplatserna på Gustav Adolfs torg) sköter vi i stort sett manuellt.

Vi har också en verkstad med två mekaniker som står redo att ta emot och reparera fordon.

Halkbekämpningsmedel

Fastighets- och gatukontoret använder nästan uteslutande salt för att bekämpa halkan.

När temperaturerna sjunker till under minus 8 grader verkar inte saltet längre.

Andra halkbekämpningsmedel

sv