Om Stadsbyggnadspriset

Sedan 1982 delar Malmö stad årligen ut ett stadsbyggnadspris. Avsikten är att uppmärksamma värdefulla förbättringar av Malmös stads- och livsmiljö. Sedan 2001 delas även Gröna Lansen ut för ett miljömässigt hållbart byggande.

Stadsbyggnadspriset

Stadsbyggnadspriset belönar värdefulla förbättringar av Malmös stads- och livsmiljö. Vid bedömning tittar vi på arkitektonisk kvalitet, hållbarhet, funktion, nytänkande, process, påverkan och betydelse för staden. 

Gröna Lansen

Gröna Lansen belönar ett miljömässigt hållbart byggande, som bidrar till en beständig stadsmiljö och klimatsmart livsstil. Vid bedömning tittar vi på projektets möjligheter för en klimatsmart livsstil, nytänkande, process samt påverkan och betydelse för staden; till exempel projektets livslängd och föränderlighet, energi- och transportlösningar, resursanvändning, ekosystemtjänster, klimatanpassning, avfallshantering och innemiljö.

Så här går det till

Stadsbyggnadspriset och Gröna Lansen kan tilldelas nyproduktion, ombyggnation eller renovering. Det kan vara byggnader, utemiljöer, områden eller detaljer som belönas.

Du kan lämna in förslag på just din favorit fram till den 31 mars.  För att förslaget ska komma med för bedömning måste projektet vara avslutat.

Under april till juni gör kommittén för Stadsbyggnadspriset ett urval av de inkomna förslagen och nominerar finalister till Stadsbyggnadspriset och till Gröna Lansen. Under Stadsbyggandets dag i augusti/september tillkännages vem som vinner respektive pris.

Priset består av en minnestavla som sätts upp på det belönade objektet. Byggherre och arkitekt belönas med diplom.

Senast ändrad: 2019-04-26 14:31