Starta restaurang eller café

Här kan du läsa vad som krävs för att starta en restaurang eller ett café vad gäller till exempel kontakt med flera olika instanser, om allt från att registrera livsmedelsverksamhet hos miljöförvaltningen till att söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret.

Definitionsmässigt är en verksamhet som har färre än tio sittplatser ett café. Verksamheter med fler sittplatser kallas restaurang. Då ställs högre krav på vissa åtgärder. Tänk på att fastighetsägaren alltid ska kontaktas och ge sitt godkännande.

Välj mellan följande alternativ:

1.  Nyetablera restaurang eller café
2. Ta över restaurang eller café som ska förändras
3. Ta över restaurang eller café som inte ska förändras

Senast ändrad: 2019-06-18 16:00