Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn

Visionsbild över planområdet. Illustration: Mandaworks

Visionsbild över planområdet. Illustration: Mandaworks

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn. Under våren 2019 har det funnits möjlighet att lämna synpunkter på utställningsförslaget. Den fördjupade översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige den 22 december 2020.

Översiktsplanen för Södra Kirseberg och Östervärn är en fördjupning av den kommuntäckande översiktsplanen. Den beskriver målen för utbyggnaden av området och lägger fast de övergripande strukturerna.

Planområdet omges av Kirsebergsstaden i norr, Östervärn och Ellstorp i söder och Johanneslust i öster. I planområdet ligger Järnvägsverkstäderna och Östervärns station, samt delar av Johanneslust och Ellstorp.

Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn

Här kan du läsa och ladda ner översiktsplanen och alla tillhörande dokument.

Senast ändrad: 2021-01-26 09:57