På gång i och omkring Södra Kirseberg och Östervärn

Här kan du ta del av vårt arbete med stadsutveckling i och omkring området.

Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn

I arbetet med översiktsplanen sätts ramarna för planområdets långsiktiga utveckling.

Läs mer om Översiktsplan för Södra Kirseberg och Östervärn

Detaljplan 5564, i norra delen av Ellstorp

På den obebyggda tomten i norra delen av Ellstorp utreder Malmö stad möjligheten för bland annat stationsnära bostäder, kontor, centrumverksamhet, förskola och park. Detaljplanen utgör, tillsammans med återöppnandet av Östervärns station, startskottet för utveckling av området.

Läs mer om detaljplanen

Sege Park

Sege Park ligger i norra Kirseberg, på det tidigare Östra sjukhusets mark. Det nya bostadsområdet ska vara en testbädd för olika hållbarhetslösningar, där bland annat delningsekonomi får en framträdande roll. Här kommer bostäder, verksamheter och offentlig service växa fram i gammal, attraktiv parkmiljö.

Läs mer om Sege Park

Samskapande stadsutveckling

Barnrättsarbetet i södra Kirseberg har utgått från olika aktörers kärnverksamhet. Stadsbyggnadskontoret strävar efter ett ökat deltagande och ett ökat inflytande för stadens medborgare, inte minst de yngsta, vilket stämmer väl överens med intentionerna i Barnkonventionen.

Läs mer om samskapande stadsutveckling

Senast ändrad: 2020-03-06 14:13