$left
$middle

Oxie

Oxie består ursprungligen av flera byar som växt samman till ett samhälle. Oxie ligger avskilt från Malmös tätort och har sin egen karaktär och identitet. Just nu planeras ny bostäder i nordöstra Oxie och det pågår även en markanvisning för Louisedals gård. Även Oxie C kommer att få nytt utseende under 2023.

Innehåll

sv