$left
$middle

Södra Kirseberg och Östervärn

Utvecklingen av södra Kirseberg och Östervärn bidrar till att fläta samman Malmös östra och centrala delar. Området är känt för sin anrika historia, sammanhållning och liv och rörelse på "backarna".

I december år 2020 antog kommunfullmäktige i Malmö den fördjupade översiktsplanen för södra Kirseberg och Östervärn. Det betyder att detaljplanearbetet för området kan börja.

Planområdet kommer att bestå av flera olika detaljplaner som tillsammans gör det möjligt att bygga 4 000-5 000 bostäder, förskolor för runt 800 barn och två grundskolor för cirka 1300 elever. Till det kommer service, kontor, handel, rekreationsytor, parker och mycket mer.

Innehåll

sv