$left
$middle
En del av västra Tygelsjö bebyggs med hus. I förgrunden är det ett staket och två träd. 

Tygelsjö

I västra delen av Tygelsjö växer ett nytt område fram med blandad bebyggelse, trevliga torg och en stor park. Spaden sattes i marken för de första bostäderna i området under våren 2020. När området är klart kommer det att vara cirka 300 bostäder i området.

Detta händer i området

Radhus/kedjehus på tomterna Spannmålet 18 och 19

Strandlyckan projekt ska bygga 15 radhus/kedjehus på tomterna Spannmålet 18 och 19. Inflyttning sker 2025-2026.

Från industriområde till bostäder och service

En stor del av bostadsbebyggelsen ska bestå av radhus och kedjehus på en till två våningar. Längs de större gatorna Sjötorpsvägen och Rödklintsgatan kommer det att byggas flerbostadshus.

Byggaktörer är Obos, Lanthem och Strandlyckan projekt. Malmö stad kommer även att släppa småhustomter i detta område.

Området planeras att utföras med ett sammanbindande bil-, gång- och cykelvägnät som bygger vidare på och ansluter till det befintliga vägnätet.

Kontaktinformation och länkar

sv