$left
$middle

Västra Flensburg

Västra Flensburg är ett område kännetecknat av grönska och olika typer av verksamheter, bland annat förskola, forskning och barn- och ungdomspsykiatri.

Ett grönt område med många funktioner

Västra Flensburg har tillhört de så kallade donationsjordarna och har genom historien rymt många olika allmänna verksamheter, bland annat koloniområde, sjukhem och barnsjukhus.

Malmö stad äger största delen av området som idag rymmer förskolor, bostäder för särskilda grupper, arbetsmarknadsverksamhet, lokaler för parasport och parkeringsplatser. I området finns också forskningsparken Medeon Malmö Science Park, lokaler för Malmö universitet och Region Skånes barn- och ungdomspsykiatriska verksamhet.

Området har en "hus-i-park"-struktur med mycket uppvuxen grönska. Här finns även en del kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, till exempel Flensburgska barnsjukhuset. Området bär också spår av historisk grönstruktur från Södra Sommarstadens koloniområde och Borgmästaregården.

Idag är västra Flensburg omgivet av stora vägar vilka fungerar som barriärer mot omgivningen.

Det framtida Västra Flensburg

Hur kommer Västra Flensburg se ut i framtiden? Arbetet med att ta fram en vision för utvecklingen av området är bara i sin början.

En del av arbetet med planprogrammet är att skapa en gemensam framtidsbild för området tillsammans med fastighetsägare, boende och andra aktörer verksamma i området.

Kontaktinformation och länkar

sv