$left
$middle

Våra priser för stadsbyggnad

Varje år delar Malmö stad ut Stadsbyggnadspriset för arkitektur och stadsbyggnad och Gröna Lansen priset för ett miljömässigt hållbart byggande. Du kan nominera dina favoritprojekt. En jury beslutar sedan vilket projekt som belönas med respektive pris.

Innehåll

sv