$left
$middle

Bostadsbyggande

Stadens befolkning ökar och år 2050 kan Malmö vara en stad med en halv miljon invånare. Varje år byggs ett par tusen nya bostäder. Att bibehålla tempot i bostadsbyggandet är viktigt för att Malmö ska kunna fortsätta växa och vara en attraktiv och hållbar stad.

sv