$left
$middle

Bostadsbyggande

Malmös befolkning ökar och till år 2050 förväntas vi vara en stad med en halv miljon invånare. Varje år byggs tusentals nya bostäder i Malmö. Att bibehålla tempot i bostadsbyggandet är avgörande för att Malmö ska kunna fortsätta växa och vara en attraktiv och hållbar stad.