$left
$middle

Gjuteriet 23 det energieffektiva bostadshuset

I flerbostadshuset Gjuteriet 23 är teknik och energieffektivitet i fokus. En välisolerad konstruktion i kombination med värmeåtervinning från luften ger ett mycket lågt energibehov. Gjuteriet 23 belönades med miljöbyggpriset Gröna Lansen 2019.

Gjuteriet 23, Limhamn

Typ av projekt: Nybyggnad av flerbostadshus
Byggherre: Vita Örn
Arkitekt: Fojab
Färdigställt: 2019
Fastighet: Gjuteriet 23
Adress: Gjutformsgatan 4-8, Packhusgatan 3

Juryns motivering

"Med teknikintresse som röd tråd blir energieffektivitet en tävling som alla kan vinna! Husets välisolerade konstruktion i kombination med värmeåtervinning från luften ger ett mycket lågt energibehov, samtidigt som individuella val sätter den egna komforten i centrum. Här uppmuntras det hållbara resandet med gemensam pool för såväl cykel som bil och att fixa cykeln går enkelt i servicerummet. Dagvattnet tas om hand både ovan och under jord och gårdens utformning inbjuder till gröna möten mellan de boende.”
sv