$left
$middle

Källängens förskola med sunda val

Malmö växer bland annat genom förtätning och Källängens förskola är en del av förtätningen. Förskolans centrala placering, i direkt närhet till Triangelns kollektivtrafik underlättar livspusslet för många föräldrar. Förskolan är dessutom granne med Pildammsparken.

Det här utmärker projektet

Sunda materialval - Malmö stads miljöpolicy och projekteringsanvisningar ser till att bara sunda material används skolbyggnaden.

Inspirerande utomhuslek - Närmiljön med gröna och lärande inslag blir till en naturlig del i pedagogiken och barnens utveckling.

Cykeln är det självklara transportvalet - Utöver cykeln finns både buss och tåg precis runt hörnet, för att underlätta det klimatsmarta familjelivet.

Fakta om Källängens förskola

Typ av projekt: Förskola
Byggaktör: Stadsfastigheter Malmö stad
Arkitekt byggnad: New Line Arkitekter AB, Malmö
Landskapsarkitekt: Studio Sueca, Malmö
Färdigställt: december 2021
Fastighet: Priorn 4 & 7
Miljöcertifiering: Nej

sv