$left
$middle

Mellersta Förstadsskolan en 120-åring i modern tappning

En 120 år gammal skolbyggnad har renoverats, byggts på och tillförts nya funktioner för att möta dagens krav på ljuddämpning, ventilation och energianvändning. Skolgården har fått ett rejält tillskott av grönska och har utvecklats till en mötesplats utanför skoltid.

Mellersta Förstadsskolan har fått en grönare skolgård. Foto: Susanne Sixtensson, Edge.

Mellersta Förstadsskolan har fått en grönare skolgård. Foto: Susanne Sixtensson, Edge.

Det här utmärker projektet

Återbruk - Mellersta Förstadsskolan har varit skola i över 120 år kan fortsätta vara skola för många nya generationer av ungdomar. Genom att gå i en historisk byggnad uppdaterad till dagens prestanda får eleverna kunskap om och inspiration till återbruk på riktigt.

Ny FTX ventilation - Projektet har utgått från den befintliga byggnaden och dess befintliga material, som sedan har byggts på och tillförts nya funktioner för att möta dagens krav på ljuddämpning, ventilation och energianvändning.

Grön mötesplats - Genom att utveckla skolgården till en mötesplats utanför skoltid, kan fler Malmöbor få glädje av de fina utemiljöerna. Med mer växter och fler träd får denna del av stenstaden ett tillskott av grönska för såväl ekosystemtjänster som för rekreation.

Mellersta Förstadsskolan, Sorgenfri

Typ av projekt: Renovering och ombyggnad till högstadieskola
Byggherre: Malmö Stad, Stadsfastigheter
Arkitekt: Newline arkitekter och Edge Landskapsarkitekter
Färdigställt år: 2019
Fastighetsbeteckning: Folkskolan 1
Adress: Föreningsgatan 42

sv