$left
$middle

Teknisk handbok WIP

Teknisk handbok ska användas vid projektering för genomförande av anläggningar på allmän platsmark i Malmö.

Innehåll

Hur teknisk handbok ska användas

Teknisk handbok ska användas internt på fastighets- och gatukontoret och externt av alla som utför uppdrag eller entreprenader för förvaltningen.

Beskrivningar och anvisningar i Teknisk handbok ska följas vid projektering och genomförande och text ska i förekommande fall föras in i förfrågningsunderlag, bygghandling och relationshandling.

Det är viktigt att både anställda, konsulter och entreprenader har tagit till sig hur handboken är uppbyggd innan ett projekt påbörjas.

sv