$left
$middle

Fontänanläggningar

Fontänanläggningar bidrar med en unik genstalning i stadsmiljön.

Krav

Pumpanläggningar ska utformas med torruppställda pumpar.

Servisanslutningar

För servisanslutningar till vatten och avlopp gäller VASYDs regler. Dessa innefattar bl.a. servisanmälan, vattenmätare och krav på återströmningsskydd i uppvärmda skåp.

För servisanslutningar el gäller Eons regler.

Material

Allt stål i fontänanläggningen samt rör som gjuts in eller är placerat så att det inte kan bytas utan att ovanförliggande konstruktion måste rivas eller avlägsnas ska minst vara i kvalitet SMO 254 eller SS 142377.

Elskåp

Elektronik och styrutrustning som inte nödvändigtvis behöver placeras i pumpbrunnen ska placeras ovan mark i skåp eller på annat för ändamålet lämpligt sätt.

Vid utformning av elskåp ska alltid möjlig plats beaktas för framtida tillkommande installationer.

Styrning av fontänanläggningar

Styrning större fontänanläggningar ska ske med ett DMX-system med styrenhet av typen PHAROS eller likvärdigt. Anläggningen ska levereras med testsekvens för vattenbilden och belysningen för att använda vid servicetillfällen.

Vid slutbesiktningen ska en kopia av programvaran och den programmerade styrningen överlämnas till driftsansvarig.

Mindre anläggningar kan styras med PLC-system.

Kontaktinformation

sv