$left
$middle

Om teknisk handbok

Teknisk handbok ska användas internt på fastighets- och gatukontoret och externt av de konsulter/entreprenörer som utför uppdrag/entreprenader för fastighets- och gatukontoret.

Beskrivningar och anvisningar i Teknisk handbok ska följas vid projektering/genomförande och text ska i förekommande fall föras in i förfrågningsunderlag, bygghandling och relationshandling.

Innehåll

sv