$left
$middle

Dokument, planer och program

I de olika avsnitten i Teknisk handbok hänvisas det till planer och program som är direkt kopplade till projektering. Förutom att de finns länkade under aktuella sidor finns här en sammanställning av dessa handlingar.

Program och övriga dokument i Teknisk handbok

Filerna är sorterade i bokstavsordning.

Dokument markerade med * i listan är under under bearbetning men giltigt i Teknisk handbok tills vidare.

Teknisk handboks filbibliotek

Externa länkar som återfinns i Teknisk handbok

Länkarna sorteras på den webbplats som dokumentet går att hittas på.

Boverket

Giftinformationscentralen

Heidelberg Materials

  • Betong på mark

Skånetrafiken

Svensk markbetong

Sveriges kommuner och regioner

Sveriges stenindustriförbund

Trafikverket

Malmö stad

Weland Trafikmiljö

Kontaktinformation

sv