Teknisk handbok - version mars 2023

Teknisk handbok ska användas vid projektering för genomförande av anläggningar på allmän platsmark i Malmö av både fastighets- och gatukontoret och externt av alla som utför uppdrag eller entreprenörer för förvaltningen.

Kontaktinformation och länkar

sv