$left
$middle

Tekniska anvisningar

Grundkravet är att all slags projektering som utförs av fastighets- och gatukontoret eller på uppdrag av förvaltningen ska följa planer och program framtagna inom Malmö stad samt branschgemensamma tekniska anvisningar.

Det är de senast gällande dokumenten som ska användas vid projektering, undantaget AMA, och lämplig text ska skrivas in i förfrågningsunderlaget.

Motstridigheter mellan fastighets- och gatukontorets skrifter och andra skrifter ska behandlas med beställaren.

Exempel på tekniska beskrivningar och anvisningar som ska följas

 • AMA Anläggning 17
 • RA Anläggning 17
 • MER Anläggning 17
 • AMA EL 16
 • RA EL 16

Trafikverkets dokument

 • TKVK Geo
 • TRVINFRA - 00224
 • TRVR Val av beläggning - kunskapsdokument
 • TRVK Alternativa material
 • TRVR Alternativa material
 • TRVKB Alternativa material
 • TDOK Bitumenbundna lager
 • TDOK Obundna lager

Övriga dokument

 • Beläggning med plattor och marksten av betong
 • Markstensbeläggningar för industriytor
 • Betong på mark platsgjutna lösningar
 • VGU
 • Vägmärkesförordningen
 • Trafikförordningen
 • Malmös lokala trafikförordning

Kontaktinformation

sv