$left
$middle

Test och utveckling

Fastighets- och gatukontoret arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling i våra projekt. I detta arbete ingår att testa nya produkter och tekniska lösningar.

För att kunna utvärdera och få erfarenhet av det som testats så har ett testformulär tagits fram.

Formuläret ger möjlighet för inrapportering av olika personer vid olika tillfällen och är avsett för att både projektledaren och driftspersonal m.f.l. ska kunna rapportera in hur testet fortlöper.

Förhoppningen är att testerna i framtiden ska kunna katalogiseras i en databas på sätt så att de är sökbara utifrån t ex plats eller anläggningsdel. I nuläget sker enbart insamling till en gemensam mapp.

Krav

Testformuläret ska användas efter test av nya produkter

Vid användning av nya produkter eller tekniska lösningar ska testformuläret fyllas i.

Det lämnas till projektledaren för arkivering så att dokumentet finns tillgängligt framöver för uppföljning.

Kontaktinformation

sv