$left
$middle

Ledningsägare

En uppdaterad och kontroll av ledningar inför ett ingrepp i marken är viktigt för att minska antalet grävskador som kan uppstå vid ett arbete.

Krav

Ledningsägarförteckning

I samband med startmötet levererar fastighets- och gatukontoret en allmän ledningsägarförteckning.

Ledningsägarförteckningen uppdateras löpande av fastighets- och gatukontoret cirka tre gånger per år.

Redovisning och samordning av befintiliga och nya ledningar

Respektive projektör ska ta kontakt med samtliga ledningsägare för redovisning av befintliga ledningar och samordning av nya och befintliga ledningar. Dessa ledningar ska ligga till grund för fortsatt projektering.

Anmäla projekt till byggsamordningsgruppen

Respektive projektledare på fastighets- och gatukontoret ansvarar för att anmäla sitt projekt till byggsamordningsgruppen.

Kontaktinformation

sv