$left
$middle

Typritningar

Typritningar består av Styrande dokument, ritningsram, ritningshuvud samt ett antal typritningar inklusive relevanta typritningar från Skånetrafiken för busshållplatser.

Under styrande dokument återfinns fastighets- och gatukontors IT-handledning som styr hur digitalt material ska tas fram, hanteras, lagras och levereras samt mallar och annat stödmaterial.

Det flesta typritningar finns också som dwg-filer.

Äldre och ogiltiga dokument

Äldre ogiltiga typritningar arkiveras under mappen "10.1 Utgångna ogiltiga typritningar".

Kontrollera alltid senaste versionen vid projektstart

Typritningarna uppdateras löpande vid behov och därför ska alltid en kontroll ske vid projektstart att de senaste typritningarna används.

Kontaktinformation

sv