Simskola för 6–15 år

Simskola hösttermin 2020 på Hylliebadet

Simskolorna under hösten 2020 har skjutits fram och terminen kommer att starta vecka 41.

Anmälan öppnar i september. Mer info kommer.

Ersättningstillfällen

Ni som skulle deltagit under våren 2020 har ersättningstillfällen vecka 34/35–40.

Föreningslivets simskolor

På Oxievångsbadet, Rosengårdsbadet och Simhallsbadet sker simundervisningen i Malmös simföreningars regi. För att boka plats där hänvisar vi till deras egna hemsidor.

Simskolebarn