$left
$middle

Välj rätt nivå

Det är viktigt att välja en simskolenivå som passar deltagaren. Här hittar du mer information om vilka förkunskapskrav som gäller för vilken grupp. Informationen nedan gäller lov- och terminssimskola i Malmö stads egen regi.

Förkunskaper

Deltagaren ska klara av allt som står under förkunskaper utan att använda hjälpmedel. Deltagaren ska simma med rätt teknik i arm och bentag innan man går vidare till nästa nivå. Tänk på att inte välja en för hög nivå. Du hittar förkunskaperna för varje grupp nedan.

Utveckling

Alla utvecklas i väldigt olika takt. Vissa känner sig direkt hemma i vattnet, andra behöver mer tid att vänja sig. Därför behöver vissa gå en simkurs (en nivå) flera gånger för att klara målet och kunna gå vidare till nästa nivå. Det är inget ovanligt att man behöver flera kurser på samma nivå.

Minisim

Barn från 6 år och uppåt

Ungdomar 12–17 år

Vuxna

Sjöstjärnan

Sjöstjärnan är en grupp för barn med t.ex. kognitiv funktionsnedsättning eller neuropsykiatrisk diagnos samt fysiska funktionsnedsättningar. Tänk på att en vuxen ska vara med i vattnet som stöd i början av kursen, målet är sedan att barnen ska bli självständiga och trygga så att de klarar sig själv, detta samrådas med simlärarna.

Frågor

Maila till simkurs@malmo.se

sv