$left
$middle

Segevångsbadet håller öppet med vissa restriktioner. Som besökare behöver du vara uppmärksam på skyltning och anvisningar från personalen.

Segevångsbadet

Under sommaren bedriver simklubben RAN verksamheten på Segevångsbadet. Här finns en 50 metersbassäng med 8 banor, en undervisningsbassäng och en plaskdamm för de minsta.

Under sommaren 2021 håller Segevångsbadet öppet 29 maj – 22 augusti.

Simklubben RAN bedriver verksamheten på Segevångsbadet. Du hittar mer information på deras hemsida via länken nedan.

Information med anledning av Covid-19

Verksamheten har anpassats för möjliggöra för en säker vistelse för såväl besökare som personal.

Det fastställda maxantalet (500 besökare) som reglerades enligt pandemilagen är borttaget. Däremot kan antalet besökare fortsatt komma att begränsas i den mån som verksamheten bedömer nödvändigt för att undvika trängsel.

Omklädningsrummen kommer fortsatt att hållas stängda för att undvika trängsel. Ombyte sker utomhus, och utomhusduschar finns tillgängliga. Städrutinerna på anläggningen är förstärkta.

Du som besökare uppmanas följa rekommendationerna om att hålla avstånd, hålla god handhygien samt stanna hemma vid sjukdom.