Lindängsbadet håller öppet med vissa restriktioner. Som besökare behöver du vara uppmärksam på skyltning och anvisningar från personalen.

Lindängsbadet

Under sommaren driver Malmö Kappsimningsklubb utomhusbadet Lindängsbadet. Badet består av en 50 metersbassäng, en undervisningsbassäng samt en lite mindre plaskbassäng.

Lindängsbadets utomhusbassäng.

Sommaren 2021 har Lindängsbadet öppet 12 juni – 15 augusti.

Du kan läsa mer om verksamheten på Lindängsbadet på Malmö Kappsimningsklubbs hemsida. Du hittar den via länken nedan.

Information med anledning av Covid-19

Verksamheten har anpassats för möjliggöra för en säker vistelse för såväl besökare som personal.

Det fastställda maxantalet (500 besökare) som reglerades enligt pandemilagen är borttaget. Däremot kan antalet besökare fortsatt komma att begränsas i den mån som verksamheten bedömer nödvändigt för att undvika trängsel.

Omklädningsrummen kommer fortsatt att hållas stängda för att undvika trängsel. Ombyte sker utomhus, och utomhusduschar finns tillgängliga. Städrutinerna på anläggningen är förstärkta.

Du som besökare uppmanas följa rekommendationerna om att hålla avstånd, hålla god handhygien samt stanna hemma vid sjukdom.