$left
$middle

Lindängsbadet

Under sommaren driver Malmö Kappsimningsklubb utomhusbadet Lindängsbadet. Badet består av en 50- metersbassäng, en undervisningsbassäng samt en lite mindre plaskbassäng.

Lindängsbadets utomhusbassäng.

Du kan läsa mer om verksamheten på Lindängsbadet på Malmö Kappsimningsklubbs hemsida. Du hittar den via länken nedan.

sv