Klagshamnsstranden

Klagshamn badplats

Ute på Klagshamns udde hittar du stranden som är mer naturlik, lite mindre och lite mysigare.

Här kan du välja att ligga på stranden och sola eller ligga en bit upp på gräsmattan mellan de vindskyddande buskarna. Badar gör du från bryggan eller direkt från den ganska långgrunda stranden. Under badsäsongen finns här givetvis både toaletter och dusch.

Parkering i området

I enlighet med Naturreservatets skötselplan har parkeringsytan vid badplatsen förändrats. De bakomliggande orsakerna är trafiksäkerhet, miljö, trivsel och tillgänglighet. De parkeringsplatser som tagits bort har kompenserats genom breddning och uppmarkering av p-platser för att få plats med fler bilar på de ytor där det tidigare parkerats fritt, samt att den parkeringsytan som skapades för ett par år sedan intill växthusen förstorats och markerats upp. Det finns även ny parkeringsyta intill ridhuset som kan utnyttjas. För ökad tillgänglighet är några p-platser reserverade för bilburna med funktionshinder.

Malmö stad tillåter parkering med P-skiva upp till fyra timmar. Detta har vi som generell reglering vid badplatser såvida inte P-biljett krävs. Huvudanledningen till detta är problem med långtidsparkerade bilar och husbilar. 

Planen för den tidigare p-ytan vid badplatsen är att den ska iordningställas och bli en del av badplatsen. Genomfart för behörig trafik i området kommer att upphöra i samband med att en planerad förbättring av infartsvägen till hamnen anläggs.

Problem med biltrafiken

Vi är medvetna om problemen med biltrafik under soliga baddagar. Problem som funnits i många år, men som ökar med ökad folkmängd och genom att allt fler upptäcker udden. En förhoppning är att de som har möjlighet lämnar bilen hemma och istället tar cykeln eller bussen. Förbättrad busstrafik kommer diskuteras inför kommande säsonger.

Senast ändrad: 2019-10-23 16:50