$left
$middle

Livräddningsutrustning och badvärdar

Livräddningsredskap finns vid varje brygga på stränderna och längs Malmös kanaler. Badvärdar finns på plats på de större badplatserna under badsäsongen.

Livräddningsutrustning

Livräddningsredskap som hake, stege och livboj med lina finns vid varje brygga på stränderna och längs Malmös kanaler. De kontrolleras varje vecka och kompletteras efter behov.

Badvärdar

Badvärdarna ansvarar för att informera om allmän ordning och kan göra enklare omplåstringar.

Under hela badsäsongen (15 maj - 15 september) finns badvärdar tillgängliga. Se nedan vilka tider som gäller:

Checklistor för bad- och båtvett

sv