Livräddningsutrustning och badvärdar

Livräddningsredskap som hake, stege och livboj med lina ska finns vid varje brygga på stränderna och längs våra kanaler. De kontrolleras varje vecka och kompletteras efter behov.

Badvärdar

Under hela badsäsongen (15 maj - 15 september) finns badvärdar tillgängliga. Se nedan vilka tider som gäller:

Ribersborg, Sibbarp och Klagshamn

15 maj - 15 september klockan 10-18.

Sundspromenaden

15 maj- 15 juni klockan 10-18
16 juni - 15 augusti klockan 12-22
16 augusti - 15 september klockan 10-18

Scaniabadet

15 maj- 15 juni klockan 10-18
16 juni - 15 augusti klockan 10-22
16 augusti - 15 september klockan 10-18

Badvärdarna ansvarar för att informera om allmän ordning och kan göra enklare omplåstringar.

Senast ändrad: 2019-07-09 10:07