Sibbarpsstranden

Sibbarp Badplats

Sibbarps strand ligger söder om Ribersborgsstranden och inte särskilt långt från Öresundsbrons fäste.

Sibbarpsstranden är en varierad och stor strand, med camping, kallbadhus, badbryggor och stora ytor för picknick, både i solen och i skuggan. Vill du bada finns möjlighet att gå i från vatten och hoppa från bryggor. Till höger om Sibbarps kallbadhus, närmast Malmö, finns en mindre strandstrand med skyddade stenar i vattnet. Den här stranden är grund och är lämplig för de mindre barnen. Till vänster om kallbadhuset, närmast Öresundsbron, finns flera badbryggor och stora gräsmattor att ha picknick på.

Campingplatsen ligger lite närmre Öresundsbro fästet. Här finns både servering och en minigolfbana. I närheten av campingplatsen finns även en större vik "barnviken". " Barnviken har dessvärre haft dålig vattenkvalitet i flera år, så vi avråder från bad där.

Självklart finns det också toaletter på Sibbarp.

Buss, cykel och andra transporter

Det går bra att åka buss och cykla till Sibbarp. Tar du bilen så finns det två parkeringsplatser i anslutning till badplatsen. En av parkeringsplatserna når du via Strandgatan och den andra ligger beläggen vid "barnviken", som finns vid campingplatsen.  

Grillplatser för många

På Sibbarp finns det grillplattor och tio stycken grillytor med sand, avsedda för engångsgrillar. Dessa "sandöar" är hela 2,40 m i diameter. Här kan man sitta många och grilla.

Sibbarps historia

Stadsträdgårdsmästare Åke Steen genomförde Sibbarps badpark enligt Erik Welins och Erik Bülow-Hübes planer från 1946. Detta var ursprungligen en jättelik avstjälpningsplats med stenar från cementindustrin och den förvandlades efterhand till ett populärt rekreationsområde.

Senast ändrad: 2019-10-24 08:47