$left
$middle

Sibbarpsstranden

Sibbarps strand ligger söder om Ribersborgsstranden med Öresundsbron i bakgrunden som kuliss.

  • Camping
  • Kallbad
  • Offentliga toaletter

Sibbarpsstranden är en varierad och stor strand, med camping, kallbadhus, badbryggor och stora ytor för picknick, både i solen och i skuggan.

Vill du bada finns möjlighet att gå i från vatten och hoppa från bryggor. Till höger om Sibbarps kallbadhus, närmast Malmö, finns en mindre strandstrand med skyddade stenar i vattnet. Den här stranden är grund och är lämplig för de mindre barnen. Till vänster om kallbadhuset, närmast Öresundsbron, finns flera badbryggor och stora gräsmattor att ha picknick på.

Campingplats i närheten

Campingplatsen ligger lite närmre Öresundsbro fästet. Här finns både servering och en minigolfbana. I närheten av campingplatsen finns även en större vik "barnviken". Barnviken har dessvärre haft dålig vattenkvalitet i flera år, så vi avråder från bad där.

Det finns tre toaletter på området.

Samtliga toaletter är avgiftsfria. Det finns en handikappdel och skötbord. Öppet: april – september kl. 9–21, oktober–mars kl. 9–18.

Under badsäsongen (15 maj - 15 september) finns strandvärdar tillgängliga mellan klockan 10-18. Strand- och badvärdar ansvarar för allmän ordning, enklare omplåstring och säkerhet.

Under 15 mars–15 september får hundar inte vara med på stranden, inte ens i koppel. Endast på gång- och cykelbana får hundar medfölja kopplade.

På dagtid, kl. 9–17, får man grilla men bara inom de av kommunen anordnade grillplatserna.

Här finns fasta grillar men man kan även använda medhavd grill. Övriga tider är det tillåtet att grilla även utanför grillplatserna.

Tänk på att grillning direkt på marken aldrig är tillåten.

sv