$left
$middle

Simskola för 6–17 år

Malmö stad erbjuder simskola på flera olika nivåer – både under terminerna och på skolloven. Simskolorna bedrivs av föreningar och i Malmö stads egen regi.

Innehåll

sv