Simning i skolan

Alla elever som går i kommunal skola i Malmö stad har obligatorisk simundervising i årskurs 2.

Årskurs 2

Alla elever som går i kommunal skola i Malmö stad har obligatorisk simundervising i årskurs 2. Eleverna simmar 5 dagar i veckan under 3 veckor.

Mål: Vattenvana och att eleven ska kunna simma 15 meter.

Simkunnighet

Utöver den simundervisning barnen får i skolan är det nyttigt att besöka badhus tillsammans med ditt barn eller att gå i ytterligare till simskola för att barnen ska bli helt simkunniga.

Har du barn som är mellan 12 och 15 år och inte är simkunnig? Då finns det kurser som passar just ditt barn.

Betyg

För att få godkänt betyg i idrott och hälsa i årskurs 6 (minst betyget E) ska en elev:

  • kunna simma 200 meter, varav minst 50 meter på rygg och resten på valfritt simsätt
  • kunna hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.

Samma krav gäller för godkänt betyg i årskurs 9, men eleven ska dessutom kunna hantera nödsituationer vid vattnet med hjälp av alternativa hjälpmedel under olika årstider.