$left
$middle

Hylliebadet

Hylliebadet är framförallt ett bad för familjer med yngre barn, men här finns även aktiviteter för de äldre! Vattenrutschbanor, vattenhinderbana, svikt och 3-meters hopptorn, gruppträning, både i vatten och i sal, gym- och relaxavdelning!

Motionssimning 20 juni–14 augusti

50-metersbanor: måndagar–torsdagar, 25-metersbanor: fredagar–söndagar.

Delar av Hylliebadet stängda för underhåll

15–28 augusti (vecka 33–34) är bassängen Vågen stängd för underhåll. Resten av anläggningen är öppen som vanligt.

Innehåll