$left
$middle

Havssimskola i Sibbarp

Med reservation för ändring

Notera att platser och grupper kan förändras fram tills att platserna släpps. Informationen här är baserad på tidigare lov.

På havssimskolan kommer barnen få lära sig vattensäkerhet och att simma i havet. De kommer även få viss kunskap om vattnet och miljön runtomkring. Här får barnen simundervisning i den miljö där sim- och livräddningskunskapen behövs allra mest. Kostnadsfritt för barn bosatta i Malmö.

Innehåll

sv