$left
$middle

Kirsebergsbiblioteket

Begränsningar på biblioteken just nu

På flera bibliotek finns en begränsning för hur många som får vara på biblioteket samtidigt. Flera bibliotek har även ändrade öppettider. Det är enbart självservice vid datorerna. Förseningsavgifterna är tillfälligt pausade. Du ska hålla avstånd och stanna hemma om du är sjuk.

Läs mer

Vi ändrar hur reservationer ställs upp

Från och med 25 januari behöver du veta två saker för att hitta dina reservationer på biblioteket – hyllnummer och författare/titel. Denna information får du i ett mejl eller brev från oss när du gjort en reservation.

Innehåll

Redigera webbplatsens kontaktinformation här. Innehållet i denna modul speglas sedan på undersidor.