Just nu är biblioteken inte en mötesplats

Biblioteken har infört ett flertal åtgärder – tagit bort alla sittplatser, infört maxgräns för antal besökare och stängt alla datorer utom snabbdatorer. Detta med anledning av de skärpta råden i Skåne gällande smittspridning.

Principen för alla besök på biblioteken är att besökare ska gå in, göra sitt ärende snabbt och sedan lämna biblioteket.

Läs mer

Använda dator

På Masten 2 finns det en dator som besökare kan använda i 20 minuter.

Person sitter vid skrivbord och använder dator.

På datorn kan du:

  • skriva ut.
  • använda internet.
  • använda ordbehandlingsprogram.
  • använda övningsprogram för körkortsteori.

För att logga in på datorn behöver du ditt bibliotekskort och din pinkod.