$left
$middle

Gratis helg och lovaktiviteter

Vi anpassar oss till restriktionerna

Vi har fortfarande undervisning på plats, men för att du ska känna dig trygg så har vi anpassat undervisningen efter rådande restriktioner.

Läs mer

Snabbkurser, temadagar, lovaktiviteter och annat kul. Kulturskolans helg -och lovaktiviteter är alltid kostnadsfria och vänder sig till alla barn och unga i Malmö.

Innehåll