$left
$middle

Wisdome Malmö

Visualiseringsarena med domteater, digitala labb och lärmiljöer. Med visualiseringsteknik i framkant erbjuder arenan upplevelser som tar oss lite längre bort, lite närmare inpå och lite djupare än var vi tidigare varit.

Innehåll

För förskola och skola

Malmö museum kommer att erbjuda skolklasser visningar av domproduktioner och pedagogiska program kopplade till dem. Programmet kommer vara möjligt att ta del av hösten 2023.

sv