$left
$middle

Statarmuseet

Museet är en historisk verkstad för både teoretiskt och praktiskt arbete med alla sinnen, där samtalet och nyfikenheten ges utrymme.

sv