$left
$middle

Fritidsgårdar

I Malmö finns det 18 fritidsgårdar. Fritidsgårdarna är öppna för dig i årskurs 6–18 år, oavsett var du bor eller går i skolan. Det finns även två fritidsgårdar som riktar sig bara till dig som går i mellanstadiet. Allt är gratis!

Innehåll

Redigera webbplatsens kontaktinformation här. Innehållet i denna modul speglas sedan på undersidor.

 

sv