Hyllievångsskolan

Hyllievångsskolan

Bild: Liljewall arkitekter

Hyllievångsskolan är en skola i gränslandet mellan staden och landet. Skolan är unik i sin utformning och möter vår vision att vara en framtidsorienterad skola som främjar alla elever lärande och utveckling.

I augusti 2017 öppnade Hyllievångsskolan. Skolans placering i gränslandet mellan staden och landet ger eleverna stora möjligheter till spännande och varierande lärmiljöer.

Hyllievångsskolans vision är att vara en framtidsorienterad skola där vi vill främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

Fullt utbyggd kommer Hyllievångsskolan att vara en F–6-skola med cirka 630 elever. Läsåret 2019/2020 går det cirka 250 elever på i förskoleklass till årskurs 2. Skolan utökar läsårsvis och kommer vara fullt utbyggd läsåret 2023/2024 med elever från förskoleklass till årskurs 6.


Snabbval

Senast ändrad: 2019-10-30 19:18