$left
$middle

Johannes­skolan

Johannesskolan är en F-9 skola som ligger på Möllan omgiven av stadens kulturutbud och våra vackra parker. Vi har fantastiska elever och engagerade medarbetare.

Pedagogerna på skolan arbetar i arbetslag. Vi har tre arbetslag på grundskolan, ett som arbetar med de yngsta eleverna F, ett som arbetar med årskurs 1-3, ett för årskurs 4-6. Fritidshemmet är integrerat i skolan.

Eleverna är indelade i klasser efter ålder och varje klass har en mentor som är ansvarig för kontakten med hemmet och utformningen av individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen.

Om Johannesskolan

Johannesskolan tar emot elever från förskoleklass till årskurs 9. Idag har vi ca 500 elever fördelade på 21 klasser. På Johannesskolan gör vi alla skillnad på riktigt!

Johannesskolans fritidshem

Fritidshem omfattar skolfri tid. Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk verksamhet komplettera skolan, erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen.

InfoMentor

InfoMentor Hub är en digital kommunikationskanal mellan skola, elev och vårdnadshavare som förenklar din kontakt med skolan.

För elever och vårdnadshavare i grundskolan

Information och länkar som är användbara för dig som elev och vårdnadshavare.

Kontaktinformation och länkar

sv