$left
$middle

Malmö Lärlingscenter

Hos oss fylls korridorerna av lärlingselever från många olika program. Våra elevers vilja och driv är det som inspirerar oss. Det är deras drömmar, ambitioner och energi som gör att framtiden känns så närvarande på Malmö Lärlingscenter.

Glad Sommar!

Välkomna!
Skolan börjar den 22 augusti.

Åk 1 klockan 09.00 i aulan
Åk 2 klockan 11.00 i G-huset
Åk 3 klockan 13.00 i G-huset

Våra program

Ta reda på mer om oss

Kontaktinformation och länkar