Risebergaskolan

Bild på Risebergaskolan

Foto: © Malmö stad / Sanna Dolck Wall

Risebergaskolan är en F–6 skola med behörig och legitimerad personal som undervisar 430 elever fördelade på 17 klasser. Skolans historia sträcker sig tillbaka till 60-talet och har fått helt nya byggnader de senaste åren. Skolan är placerad mitt i ett trivsamt villaområde, med två välplanerade skolgårdar som innehåller bollplaner och lekplatser samt närhet till Bulltoftas fantastiska rekreationsområde.

Vi ser vår verksamhet som en helhet och har nära samarbete mellan skolans alla delar där vi sätter elevens bästa i fokus. Arbetslagen är verksamhetens kärna, här möts pedagogerna som har gemensamma elever och utvecklar det individuella- och kollektiva lärandet. På vår skola är tillit och arbetsglädje en självklarhet vilket syns, hörs och känns i klassrum, på skolgård och i personalrum.

Risebergaskolans idé är att vi arbetar tillsammans för att möjliggöra att varje elev utvecklas så långt som möjligt. Lärandet på Risebergaskolan börjar här och nu, har inget tak och öppnar sig mot framtiden.

Snabbval till skolans sidor

Schema
Skolmaten
Om Risebergaskolan

Senast ändrad: