$left
$middle

Romska biblioteket

Te aven baxtale! Romska biblioteket är under uppbyggnad 2023–2024. Men du är välkommen att besöka det – på våning 3 i Slottet på Malmö stadsbibliotek.

Innehåll

sv