$left
$middle

Så växer Malmö

Över hela vår stad pågår kraftfulla satsningar och förbättringar för dagens och morgondagens Malmöbor. Ibland blir det stökigt. Men där det står en byggkran eller finns en grop – där finns det också en plan. Tillsammans skapar vi ett hållbart Malmö på lika villkor för alla. En tät, grön och levande stad, där alla trivs och mår bra.

Malmö, det börjar här.

Nyheter om stadsutveckling

Råttor trivs där det finns matrester

Råttor, med sin snabba förökning och förmåga att anpassa sig till urbana miljöer, är en utmaning för såväl Malmö stad som Malmöbor. Men vad gör staden för att bekämpa råttor och vad kan var och en av oss kan göra för att förebygga dessa skadedjur?

Målarbok ska väcka barns tankar om stadsutveckling i Malmö

Vad vill du skapa i Malmö? Så lyder frågan i målarboken som Malmö in the making tagit fram för att väcka barns och ungas tankar om stadsutveckling. Med hjälp av bibliotek, förskolor, museum, fritidsgårdar och allaktivitetshus hoppas vi att målarboken ska nå så många unga Malmöbor som möjligt.

Nu öppnar vi upp ridvolten i Hyllie

En glad nyhet för alla er som brukar njuta av Hyllie från hästryggen – nu finns det möjlighet att träna på en upplyst ridpaddock i nya Hyllievångsparken.

Kontaktinformation och länkar

sv