$left
$middle

Lodgatan 3B, finalist Stadsbyggnadspriset 2022

Detta Malmö i miniatyr är en plats som värnar alla delar av historien. Lodgatan är en kollektivt skapad plats och estetik i sann Malmöanda. Genom att göra så lite som möjligt men med fingertoppskänsla, stor omsorg, eftertänksamhet och noggrannhet, visar detta ombyggda och förgyllda lokstall vägen framåt för ett hållbart Malmö.

Lodgatan 3B, Frihamnen

Typ av projekt: livsstilsprojekt, restaurering och omvandling
Byggaktör/Beställare: Lodgatans Fastighets AB
Arkitekt: Skepnad Arkitekter i samarbete med många fler
Färdigställt: 2021 -
Fastighet: Flintan 2

sv