$left
$middle

Malmö stads studentmedarbetarprogram

Fyll på ditt CV och omsätt teorin till praktik med ett kvalificerat extrajobb under studietiden! Malmö stads studentmedarbetarprogram vänder sig till dig som är student vid Malmö universitet eller Lunds universitet.

Bild på tidigare studentmedarbetare Erik och hans handledare Siham. Bild tagen framifrån, båda skrattar.

– Det är väldigt givande att få applicera det jag lär mig i studierna på konkreta frågor, samtidigt som jag knyter värdefulla kontakter och får en djupare förståelse för hur kommuner arbetar, säger Erik, tidigare studentmedarbetare. Här med sin handledare Siham.

Som studentmedarbetare jobbar du cirka 10–15 timmar i veckan. Arbetet är avlönat. Du ska ha läst minst motsvarande 60 högskolepoäng och fortfarande studera under uppdragsperioden. Du visstidsanställs under uppdragsperioden som kan variera i längd, men pågår som längst under en termin.

Uppdragen kan till exempel handla om att göra omvärldsspaningar, enkäter, utvärderingar eller analyser. Du får förtroendet att utföra kvalificerade arbetsuppgifter med koppling till ditt studieområde. Exempel på områden som uppdragen kan ha koppling till är kultur, jämställdhet, HR, samhällsplanering, ekonomi, kommunikation, IT och mycket mer.

Få arbetslivserfarenhet och värdefulla referenser

Som studentmedarbetare får du:

  • arbetslivserfarenhet under studietiden
  • värdefulla kontakter och referenser
  • förståelse för hur det är att arbeta i en kommun
  • möjlighet att stärka övergången från studier till yrkesliv
  • och lön, förstås!

Så ansöker du

Ansökningsperioden är stängd för höstterminens uppdrag. Du hittar vårterminens uppdrag via länken nedan från och med den 30 januari 2024.

sv